Verhalen

Verhalen - Diversen - Videofilmen...niet direct een goedkope hobby

Suggestie

Met het steeds maar weer ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe apparatuur, wordt vaak de suggestie gewekt, dat je filmresultaten beter zullen worden, naarmate je meer van die apparaten aanschaft. Ten onrechte, naar mijn mening, tenminste als je onder filmresultaten verstaat: het samenstellen van een videoproduktie met een verhaal, een kop en een staart en een goed afgewerkt geluid, kortom een complete film.Grappen

Met een (dure) produktiemixer kunt je weliswaar leuke trucjes uithalen, maar daarmee maak je nog niet altijd een goed videoverhaal. Het veelvuldig toepassen van dit soort grappen begint gauw te vervelen en is meestal niet persé noodzakelijk. Apparatuur die een aantal shots rangschikt om ze later automatisch in de goede volgorde te zetten, behoeven een programmering die je ook rechtstreeks bij de montage kunt uitvoeren. Vaak werkt dit ook preciezer, omdat je, qua timing i.v.m. de plaats van de tekst en muziek, gaandeweg beslissingen moet nemen die je van tevoren niet goed kunt voorspellen. Dit is althans mijn ervaring. Ik wil hierbij beslist niet zeggen dat al deze apparatuur waardeloos is, maar het bezit ervan is wel een betrekkelijke luxe en zeker geen garantie voor het kunnen maken van een goede film. Ondoordachte of impulsieve aanschaf van dit soort apparatuur, die op presentaties heel handig wordt gedemonstreerd en waarbij grote verwachtingen worden gewekt, blijkt vaak overbodig.

Geluid

Onontbeerlijk zijn een camcorder (met statief en soms een externe microfoon) om beeld en geluid te kunnen registreren en het later weer af te kunnen spelen, een montagerecorder om beeld en geluid (afzonderlijk van elkaar) te kunnen opnemen en een paar videocassettes als beeld en geluidsdrager. Niet noodzakelijk maar wel handig is een geluidsmixer, een apparaat, dat tegenwoordig al voor een paar honderd gulden te koop is. Meer elektronische apparatuur heb je in principe niet nodig. Met veel kamera's kunt je al direkt 'in- en outfaden'; sommige zijn zelfs in staat een titel te maken. Met een beetje zelfwerkzaamheid en creativiteit is ook zonder elektronische hulpmiddelen een passende titel bij de film te maken. Er zijn veel belangrijke aspecten van de videofilmerij die weinig of geen geld kosten.

Gebruiksaanwijzing

Eén ervan is de bediening van kamera en recorder. Met het goed bestuderen van de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen kom je een heel eind. Merkwaardig genoeg komt het er bij velen niet van. Zo'n apparaat biedt doorgaans veel meer mogelijkheden dan eruit wordt gehaald, zoals bijvoorbeeld de handmatige instellingen bij sommige (bijzondere) omstandigheden. En ook een beetje experimenteren kost bij video niks; een tape kun je zo weer overspelen. Een goed verhaal maak je simpelweg met "pen en papier". Hier is de investering vooral "bloed, zweet en tranen". Een mooi plaatje maak je door met de juiste kamerainstelling een goed kamerastandpunt te kiezen. En als je niet persé piramides of de Chinese muur op de achtergrond wilt hebben, heeft het geen financiële consequenties. Het geluid is voor velen van ons nog een ondergewaardeerd punt. Ook hier blijkt dat een goed resultaat eerder wordt bereikt met een goede voorbereiding en een grote zorgvuldigheid dan met een dikke portemonnee. Als op zeker moment blijkt dat de filmresultaten al zo goed zijn dat voor verdere verbetering ook andere apparatuur noodzakelijk is, is de tijd rijp voor aanschaf hiervan. Maar voor het zover is, hebben de meesten van ons al een hele poos kunnen sparen.

Ben Tragter, Borculo

(Naschrift van de redactie: Ben won met zijn film: "Het Haaksbergerveen" de hoofdprijs van de NOVA manifestatie 2000)